Sunday, 12 December 2010

PERJANJIAN AL AQABAH

Perjanjian di antara Nabi Muhammad s.a.w dengan penduduk Yathrib yang datang ke Mekah tatkala mereka mengerjakan haji pada tahun ke 13 kenabian Muhammad s.a.w.


Sembilan orang dari puak Khazraj dan tiga dari kaum Aus telah dilantik Nabi Muhammad sebagai pembimbing kedua kaum Khazraj dan Aus di Yathrib.

Sejak itu Islam mula berkembang dengan pesatnya terutamanya apabila Nabi Muhammad berpindah ke Yathrib yang kemudiannya dikenali sebagai Kota Madinah Al Munawarah.

Dan bermulalah perkiraan kelender Islam sejak dari penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. ke kota Yathrib/Madinah tersebut.

Petikan dari


No comments:

Post a Comment